Jak założyć firmę w Polsce

Chcesz założyć firmę? Zobacz, jakie formalności Cię czekają. Sama rejestracja działalności jest w Polsce bardzo prosta i szybka. Zanim jednak złożysz wniosek w urzędzie, dobrze się do tego przygotuj. Zobacz, kto może prowadzić przedsiębiorstwo, jakie obowiązki go dotyczą i jak wygląda sama procedura rejestracyjna.

Zakładanie firmy w Polsce – kto może to zrobić?

Ograniczenia dotyczące tego, kto może założyć firmę w naszym kraju, nie są rygorystyczne. Podstawowym warunkiem jest to, że należy być osobą pełnoletnią. Jeśli jednak chcesz zostać bardzo młodym przedsiębiorcą, możesz prowadzić działalność pod kuratelą przedstawiciela ustawowego, zanim ukończysz 18 rok życia. Najczęściej jest to jeden z rodziców.

Założyć firmę mogą:

 • obywatele Polski – bez żadnych ograniczeń,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • obywatele państw spoza Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeśli mają w Polsce tytuł pobytowy, czyli na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy wydany w określonym celu.

W każdym przypadku zasady prowadzenia firmy są takie same. Nie ma więc znaczenia, czy masz polski paszport, czy jesteś obcokrajowcem spełniającym powyższe warunki.

Założenie firmy – kiedy może być dla Ciebie niedostępne?

Możliwość założenia działalności w Polsce ma niemal każdy. Istnieją jednak nieliczne wyjątki, gdy jest to niemożliwe. Dotyczy to następujących sytuacji.

 • Założenie konkretnej działalności gospodarczej może być wykluczone ze względu na wyrok sądu (na przykład zakaz zajmowania się daną dziedziną gospodarki),
 • Nie masz wymaganej koncesji lub zgody na założenie i prowadzenie określonego typu biznesu. Dotyczy to na przykład sprzedaży broni czy alkoholu.
 • Nie masz zezwolenia na założenia danej działalności gospodarczej, na przykład na świadczenie usług przewozowych.

Jeśli chcesz założyć firmę, która nie wymaga uzyskania koncesji i pozwoleń, ani nie ciąży na Tobie wyrok sądu, nie powinieneś mieć żadnych utrudnień z rozpoczęciem działalności w wybranej przez Ciebie formie.

Zakładanie firmy krok po kroku

Zastanawiasz się, jak założyć firmę? Sama rejestracja działalności jest bardzo prosta i szybka. Nie musisz nawet wychodzić z domu, aby to zrobić. Wszystkie formalności z tym związane ograniczają się do złożenia jednego formularza CEIDG-1. Służy on do zarejestrowania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a dodatkowo pełni funkcję:

 • wniosku o uzyskanie wpisu do rejestru REGON,
 • zgłoszenia o nadanie NIP,
 • oświadczenia o wyborze formy opodatkowania,
 • zgłoszenia nowego płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wystarczy, że wypełnisz jeden formularz (dostępny online), aby przeprowadzić wszystkie powyższe formalności. Jest to całkowicie bezpłatne – nie ponosisz żadnych opłat urzędowych. Założenie firmy przez Internet jest bardzo łatwe, jednak wymaga odpowiedniego przygotowania. Zobacz, co musisz zrobić.

Jak założyć firmę i co przygotować przed rejestracją?

Rejestracja firmy, czyli założenie działalności przez Internet lub osobiście, to właściwie ostatni etap całej procedury związanej z otwarciem nowego biznesu. Zanim wypełnisz formularz, musisz przygotować potrzebne dane. Zobacz, jakie trzy kroki Cię czekają.

1.      Wybór formy prowadzenia działalności

Polega to na określeniu formy prawnej, w jakiej będzie funkcjonowała Twoja firma. Masz do wyboru:

 • jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółkę cywilną,
 • spółkę prawa handlowego (osobową lub kapitałową).

Każdy z rodzajów cechuje się określonymi zasadami prowadzenia, dlatego Twój wybór powinien być dobrze przemyślany.

2.      Wybór formy opodatkowania

Ten krok polega z kolei na poinformowaniu fiskusa, na jakich zasadach będziesz się rozliczać z przychodów. Możesz wybrać:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) według skali podatkowej (17% i 32% – po przekroczeniu progu podatkowego),
 • PIT według stawki liniowej, czyli zasady ogólne (19%),
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (RPE), czyli uproszczoną formę opodatkowania bez możliwości korzystania z odliczeń – stawka podatkowa zależy od rodzaju prowadzonej działalności,
 • kartę podatkową – uproszczona formę opodatkowania brak konieczności prowadzenia ksiąg.

Jeśli nie wiesz, którą formę wybrać, skonsultuj się z księgowym lub doradcą podatkowym.

3.      Wybór kodów PKD

Numery PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) określają, czym będziesz się zajmował w ramach prowadzenia działalności. Należy wybrać przynajmniej jeden kod główny z udostępnionej listy, choć zwykle wybiera się ich znacznie więcej.

To, jaki kod wybierzesz, ma duże znaczenie. Niektóre z nich wiążą się z dodatkowymi warunkami – na przykład te dotyczące działalności wymagającej koncesji czy pozwoleń. Numery PKD można później zmienić.

Jak widać, założenie działalności gospodarczej nie jest trudne. Wymaga jednak dość sporo przygotowań, a przede wszystkim podjęcia decyzji o sprawach kluczowych dla prowadzenia firmy.

 

Artykuł partnera.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here