Obrót a przychód

Prowadzenie księgowości własnej firmy wymaga znajomości aktualnych przepisów, a także podstawowych pojęć z dziedziny rachunkowości. Z punktu widzenia odprowadzanych podatków lub perspektyw rozwoju biznesu, jedną z kluczowych kwestii jest określenie finansowej kondycji przedsiębiorstwa. Już na tym etapie bardzo często pojawiają się wątpliwości co do różnic między obrotem a przychodem. Niestety pojęcia te są czasami używane zamiennie, co stanowi duży błąd. Jakie zależności występują między obrotem a przychodem? A jak je obliczyć?

Różnice między obrotem a przychodem

Aby dobrze zrozumieć różnice między obrotem a przychodem, warto dokładnie przyjrzeć się definicjom każdego z pojęć. To oczywiste, że przedsiębiorstwo w ramach określonej działalności zaczyna sprzedaż oferowanych dóbr, towarów czy usług. Każdy wpływ finansowy z tego tytułu, który potwierdzony jest przez stosowny dokument (np. rachunek czy fakturę), nazywany jest przychodem. Można zatem powiedzieć, że jest to wartość sprzedanych produktów lub usług, wynikająca z prowadzonej działalności.  Jaka jest więc różnica między obrotem a przychodem? Pierwsze z wymienionych pojęć odwołuje się do sumy wszystkich wpływów oraz należności, która jest następnie pomniejszona o należny podatek dochodowy.

Przychód – jak obliczyć?

Jeśli przedsiębiorca wie już, że obrót i przychód to nie to samo, czas przystąpić do kwestii rozliczeniowych. Aby było to możliwe, bardzo ważna jest staranna organizacja dokumentów. Jak wynika bowiem z przedstawionej powyżej definicji: każda suma pieniędzy, jaka została pozyskana z tytułu prowadzonej działalności, musi być poparta np. rachunkiem. A zatem jak obliczyć przychód? Na początku warto jeszcze podkreślić, że pojęcie to odwołuje się zarówno do wartości uzyskanych, jak i należnych. Oznacza to, że przychód powstaje w chwili wystawienia faktury, a tym samym widniejąca na dokumencie kwota mogła jeszcze nie wpłynąć na konto firmy. W celu obliczenia przychodu wystarczy dodać wszystkie kwoty netto (czyli bez podatku VAT) w danym okresie rozliczeniowym np. za określony miesiąc czy rok.

Jak obliczyć obrót firmy?

Każdy przedsiębiorstwa powinien także wiedzieć, jak obliczyć obrót firmy. Chociaż na podstawie uzyskanej wartości nie należy oceniać kondycji finansowej danego biznesu, to z pewnością należy wiedzieć, ile ona wynosi. Przede wszystkim współczynnik ten informuje przedsiębiorcę, czy powinien wyposażyć się w kasę fiskalną (w sytuacji, gdy przekroczy 20 tys. złotych obrotu bez faktur) lub też zostać czynnym podatnikiem VAT. A więc: jak obliczyć roczny obrót netto? W pierwszej kolejności musimy obliczyć sumę wszystkich wpływów oraz należności, a następnie odjąć od niej kwotę należnego podatku. Bardzo ważne, aby w tym celu wartość brutto sprzedaży pomnożyć przez 7 lub 22%, a w następnym etapie podzielić uzyskany wynik przez 107 lub 122. Warto jednak pamiętać, że w trakcie obliczania obrotu nie bierzemy pod uwagę kosztów jego wygenerowania. Oznacza to zatem, że nakłady finansowe przedsiębiorstwa mogą np. znacznie przewyższać uzyskane zyski.

A jak obliczyć obrót w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia podatków od towarów i usług? Nie musi on wówczas odejmować VAT-u, stąd też uzyskana wartość wyrażona jest w kwocie brutto. Bardzo często obliczenie tej wartości jest niezbędne, jeśli firma stara się np. o dofinansowanie czy kredyt na rozwój działalności.

Przedsiębiorcy, którzy podejmują się prowadzenia księgowości na własną rękę, powinni znać różnice między obrotem a przychodem, a także wiedzieć, jak obliczać ich wartość. Jednocześnie muszą jednak pamiętać, że obie wartości nie odzwierciedlają realnej kondycji finansowej firmy, a pomagają jedynie zorientować się w aktualnej sytuacji. Przydatne w prowadzeniu bieżącej księgowości (m.in. w obliczaniu obrotu i przychodu) okażą się druki akcydensowe, a więc gotowe wzory m.in. faktur czy ksiąg rachunkowych. Wpłyną one na oszczędność czasu, a także pozwolą zaprowadzić ład w firmowej dokumentacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here