obrót gospodarczy

Nie ma wątpliwości, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków. Przedsiębiorcy muszą nie tylko aktywnie pozyskiwać nowych klientów, ale jednocześnie pamiętać o dopełnieniu rozmaitych kwestii administracyjnych i księgowo-podatkowych. W chwili, gdy decydują się oni na założenie własnej firmy, powinni zapoznać się m.in. z pojęciem obrotu gospodarczego. Określa ono bowiem aktualną kondycję przedsiębiorstwa, a tym samym stanowi ważne odniesienie np. w ramach starania się o dofinansowanie. Czym jest obrót gospodarczy?

Co to jest obrót gospodarczy?

Na samym początku warto podkreślić, że istnieją pewne rozbieżności w rozumieniu pojęcia obrotu gospodarczego. Nie ma ono bowiem charakteru normatywnego, a więc nie jest zdefiniowane w ramach ustawy. Można spotkać się m.in. ze stwierdzeniem, że jest to całokształt wszelkich działań faktycznych, których celem jest osiągnięcie zysku. Zgodnie z definicją obrót gospodarczy odnosi się do stosunków prywatnoprawnych, zachodzących w wyniku prowadzonej działalności, w ramach której następuje wymiana dóbr (poprzedzona produkcją) i świadczenia usług.

Okres pandemii, a tym samym wprowadzenie ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej wywołało jednak pewne wątpliwości w rozumieniu omawianego pojęcia. Zgodnie z art. 15 przyznanie świadczeń było bowiem uzależnione od spadku obrotu gospodarczego. Problem tkwił jednak w tym, że znaczna część przedsiębiorców nie wiedziała, jak zdefiniować to pojęcie, a także, czy obliczoną kwotę wyrażać w wartości brutto czy netto. Co ciekawe, rozbieżne informacje na ten temat pojawiały się także na stronach rozmaitych urzędów wojewódzkich czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zwykle jednak na pytanie, co to jest obrót gospodarczy, pojęcie to było definiowane jako “sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościującym”. Bardzo często wskazywano również, że musi być on “zgodny z zasadami dla rozliczeń podatkowych”. Mając to na względzie, należałoby więc przyjąć definicję obrotu gospodarczego rozumianego zgodnie z:

  • ustawą o PIT (a więc wartość sprzedaży ujęta w KPiR lub Ewidencji przychodów u ryczałtowca),
  • ustawą o VAT (czyli kwota sprzedaży pomniejszona o podatek VAT).

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym

Przedsiębiorcy powinni się również zainteresować kwestią przedawnienia długu w obrocie gospodarczym, która została zdefiniowana w art. 117 § 2 Kodeksu Cywilnego. Odnosi się ona do szczególnej sytuacji, gdy dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku spełniania zobowiązań, ponieważ wierzyciel sam tego nie dochodzi. Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym następuje zasadniczo po upływie 6 lat, niemniej okres ten może się różnić ze względu na typ należności. W przypadku roszczeń wynikających z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (np.  kary umownej czy niezwróconej zaliczki) wynosi on 3 lata. Taki sam okres ustalony jest dla należności z tytułu weksla w obrocie gospodarczym (pamiętając, że obowiązuje on tylko jego wystawcę).

Obrót gospodarczy a kasa fiskalna

Przyjmując powszechnie rozumianą definicję obrotu gospodarczego (suma wszystkich wpływów i należności pomniejszona o odpowiedni podatek dochodowy), warto jeszcze skupić na jednym ważnym aspekcie. Mianowicie jego wartość stanowi dla przedsiębiorcy informację, czy musi on wyposażyć się w kasę fiskalną, czy zostać czynnym podatnikiem VAT. Pierwsza z wymienionych sytuacji ma miejsce, gdy obrót gospodarczy przekroczy 20 tys. złotych bez faktur.

Jak widać, prowadzenie własnej działalności wymaga znajomości rozmaitych przepisów, ponieważ ich nieprzestrzeganie wiążą się z wysokimi karami finansowymi. Kwestie te stają się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy przedsiębiorca decyduje się na realizowanie projektów w ramach międzynarodowego obrotu gospodarczego. Jeśli prowadzisz własną księgowość, koniecznie zapoznaj się z ofertą na stronie maxibiuro.pl. Znajdziesz tam m.in. druki akcydensowe czy rolki do kas fiskalnych, które usprawnią dopełnianie wszelkich formalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here